Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ХААНМОНГОЛ ИНВЕСТ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/407
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №314 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.09.17.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9911295101
6 Компанийн регистрийн дугаар 5493358
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                               2.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Байгалмаа   95959797
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 2-р хороо, Төмөрчний гудамж, Төмөрчний гудамж, Их найман шарга төв, 2 давхарт, 

С.Байгалмаа

С.Байгалмаа