Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ВЕСТЕРНКРЕДИТ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/406
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №313 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.09.17.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1611006138
6 Компанийн регистрийн дугаар 4077741
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                                
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Э.Пүрэвлхам   88111054
9 Компанийн  хаяг байршил ХОА, Жаргалант сум, Жаргалант багийн төв гудамжны, Ялгуун төв байрны 2 давхарт

Э.Пүрэвлхам

Э.Пүрэвлхам