Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "АРГУМЕНТ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/393
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №282 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.08.06.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 901185018
6 Компанийн регистрийн дугаар 5118468
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                  
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ц.Алтанчимэг 99093946
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БГД, 1-р хороо, 07-02 тоот.

Ц.Алтанчимэг

Ц.Алтанчимэг