Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "АРВИНБУРААТ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/387
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №225 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.06.25.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011410130
6 Компанийн регистрийн дугаар 5712211
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Энхбаатар   99114235
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БЗД, 16-р хороо, Дандарын гудамж, "Өндөр цайз"ХХК-ийн байр, 203 тоот

Д.Энхбаатар

Д.Энхбаатар