Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "СЭРА-ИНТЕРНЭШНЛ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/385
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №224 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.06.25.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011401141
6 Компанийн регистрийн дугаар 5723124
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар М.Бүжлхам 93083377
9 Компанийн  хаяг байршил Улаанбаатар хот, ЧД, 1-р хороо, Жуулчны гудамж Центр-34 байр, 303 тоот Утас : 98110108

М.Бүжлхам

М.Бүжлхам