Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ХЭРЛЭН ОНОН ТУУЛ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/384
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №188 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.06.11.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9019071037
6 Компанийн регистрийн дугаар 5641594
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1.Зээл                                                       2.Гадаад валютын арилжаа

3.Факторингийн үйлчилгээ

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Батхуяг   99103398
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-17, Зориг сангийн байр, 01 тоот

Б.Батхуяг

Б.Батхуяг