Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "НЭЙШНЛКАПИТАЛ ГРУПП ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/376
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №185 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.06.11.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011448026
6 Компанийн регистрийн дугаар 5773725
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Т.Алтансувд   99069504
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 13-р хороо, 8-р байр, 328 тоот

Т.Алтансувд

Т.Алтансувд