Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ҮЙЗЭНМАНХАН ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/373
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №181 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.06.11.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011403086
6 Компанийн регистрийн дугаар 5769051
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Мэндсайхан   99835906
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 2-р хороо, Төмөрчний гудамж, Найман шарга байр, 2-р давхар, 7 тоот.

Д.Мэндсайхан

Д.Мэндсайхан