Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "СОНИНШИЙДЭЛ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/350
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №121 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.04.09
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1411007057
6 Компанийн регистрийн дугаар 3864871
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ч.Цэцгээ   99059040
9 Компанийн  хаяг байршил ТӨА, Зуунмод сум, Номт, 1-р баг

Ч.Цэцгээ

Ч.Цэцгээ