Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "МИКРОФИНАНС МОНГОЛИА ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/346
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №101 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.03.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011401056
6 Компанийн регистрийн дугаар 5717787
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                 2.Факторинг                                               3..Төлбөрийн баталгаа гаргах
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар А.Золзаяа   88110669
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 19-р хороо, 21-р хороолол, 8б байрны ард "Эм Эйч Ти Эс"ХХК-ийн байранд

А.Золзаяа

А.Золзаяа