Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ГУРВАН ТИТЭМ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/343
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар № 104 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.03.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9911455059
6 Компанийн регистрийн дугаар 2609762
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ц.Гэрэлтуяа   
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, БЗД, 18-р хороо, 13-р хороолол, 27/1-р байр, 1-р давхарт

Ц.Гэрэлтуяа

Ц.Гэрэлтуяа