Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "НОМТХАС ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/341
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №80 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.03.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011270038
6 Компанийн регистрийн дугаар 5444322
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                     2.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ж.Санчир   99085875
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, ЧД, 2-р хороо, их тойруу 27, Голд плаза худалдааны төв /Бөмбөгөр худалдааны төв/

Ж.Санчир

Ж.Санчир