Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "НОЁН ДОЛЛАР ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/324
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №10 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.01.15
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011435122
6 Компанийн регистрийн дугаар 5765277
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Батбаатар   98116269
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 2-р хороо, Их найман шарга байрны 2-р давхар, 3 тоот

Д.Батбаатар

Д.Батбаатар