Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ИНГҮҮМЭЛ ИНВЕСТ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/317
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №537 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2013.12.18
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011441067
6 Компанийн регистрийн дугаар 5762073
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1.Зээл                                                2.Гадаад валютын арилжаа                                                   3.Хөрөнгө оруулалт,санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөх         4.Төлбөрийн баталгаа гаргах үйл ажиллагаа нэмж олгов.

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Тэрбиш   80054022
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БГД, 1-р хороо, 2-р хороолол, Замчины гудамж, 39-р байр, хуучин Варьете төв, 304 тоот

Д.Тэрбиш

Д.Тэрбиш