Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "РАНЖИНКРЕДИТ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/314
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №465 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2013.11.20
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011430098
6 Компанийн регистрийн дугаар 5754607
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ц.Майсайхан   99090501
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, Найман шарга барилгын 1-р давхрын валют солих павилион

Ц.Майсайхан

Ц.Майсайхан