Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ЗУУН ДЭЛГЭРЭХ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/305
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №348 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2013.10.02
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1411007077
6 Компанийн регистрийн дугаар 5164427
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ч.Алтанцэцэг   91003660
9 Компанийн  хаяг байршил Төв аймаг, Зуун мод сум, Номт баг, Мэдээлэл сүлжээ, харилцаа холбоо ТӨК-ийн Төв аймаг дахь салбарын байр, 103 тоот

Ч.Алтанцэцэг

Ч.Алтанцэцэг