Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "АНАР КАПИТАЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/298
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №269 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2013.08.14
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011406121
6 Компанийн регистрийн дугаар 5701473
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл  
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Энхзориг 99033353
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, БГД, 1-р хороо, 40-р байр, 1 давхар

Б.Энхзориг

Б.Энхзориг