Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ТЭНҮҮН КАПИТАЛ ГРУПП ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/277
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №73 тушаал
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2013,02,27
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015002084
6 Компанийн регистрийн дугаар 5671906
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Оюунчимэг 99117537
9 Компанийн  хаяг байршил УБ.СБД, 1-р хороо, Олимпийн гудамж 6, Нью Хоризонс  оффис, 401 тоот

Сүрэнхор овогтой Оюунчимэг

Сүрэнхор овогтой Оюунчимэг