Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ПРАЙМЛӨҮН ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/275
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №45 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2013.02.06
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011369070
6 Компанийн регистрийн дугаар 5633443
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа 2. Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Нарантуяа   99082716
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, БЗД, 15-р хороо, 13-р хороолол, Энхтайвны өргөн чөлөө, 46-6-д орших үйлчилгээний төвийн 4 дүгээр байр.м

Б.Нарантуяа

Б.Нарантуяа