Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

Байгууллагын нэр "БОЛОРЗУЛ ББСБ" ХХК
Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/261
Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №304 тогтоол
Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2012.10.10
 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011121017
Компанийн регистрийн дугаар 2590654
Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Дулмаа   
Компанийн  хаяг байршил УБ, Чингэлтэй дүүрэг, 2-р хороо, 40,50 мянгат, 14 байр, 6 тоот

Н.Дулмаа

Н.Дулмаа