Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ЮУ БИ КАПИТАЛ КРЕДИТ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/246
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №150 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2012.05.23
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011241127
6 Компанийн регистрийн дугаар 5416035
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Л.Доржмэнчим   99114828
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, СБД, 10-р хороо, 7-р хороолол, 18 байр, 42 тоот

Л.Доржмэнчим

Л.Доржмэнчим