Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ДУУШ-ОРГИЛУУН ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/234
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №254 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2011.09.14
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1311008127
6 Компанийн регистрийн дугаар 3743098
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар М.Энхмаа   99093901
9 Компанийн  хаяг байршил Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум/Зүүн хараа/, 3-р баг, Вокзалын гудамж

М.Энхмаа

М.Энхмаа