Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "АРД КРЕДИТ ББСБ"ХХК "Ард капитал ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/222
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №108 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2011.04.21
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011280052
6 Компанийн регистрийн дугаар 5459567
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1.Зээл                                                                 2.Гадаад валютын арилжаа                           3.Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх                                                   4.Итгэлцэл                                                         5.Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх

6.Цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ч.Ганзориг 86111122
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, СБД, 8-р хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, Ард холдингс байр, 2 давхар 

Ч.Ганзориг 

Ч.Ганзориг 

1/222/01 1 Ард кредит 2018.10.16 №553 Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, Сэнтрал тауэр