Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ЭКОКАПИТАЛ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/217
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №46 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2011.02.23
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011241134
6 Компанийн регистрийн дугаар 5419115
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                    2.Гадаад валютын арилжаа                              3.Факторинг
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Болортуяа   99087007
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 1-р хороо, Олимпийн гудамж, 9-100 тоот. 

Д.Болортуяа

Д.Болортуяа