Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "СИ ЖИ ЭМ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/216
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №30 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2011.01.31
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011239004
6 Компанийн регистрийн дугаар 5381002
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                     2.Факторинг                                 3.Төлбөрийн баталгаа гаргах.
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Пүрэвмаа   99674900
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 1-р хороо, 45-р байрны 1 давхарт. 

Б.Пүрэвмаа

Б.Пүрэвмаа

1/216-01 Салбар-01 “СИ ЖИ ЭМ ББСБ” ХХК УБ, БЗД, 16-р хороо, 16-р хороолол, Улаан хуарангийн гудамж, 18-р байр, 1-р давхарт