Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "МОНГОРҮ МАТРИКС ГИНКО ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/214
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №06 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2011.01.13
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9019057010
6 Компанийн регистрийн дугаар 5425999
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                       2.Гадаад валютын арилжаа                   3.Хөрөнгө оруулалт санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөх.
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Золжаргал
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, СБД, 8-р хороо, 40-р байр, 1 тоот

Б.Золжаргал

Б.Золжаргал