Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ДАЙМОНДФАЙНАНС ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/213
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №16 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2011.01.13
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011256137
6 Компанийн регистрийн дугаар 5421446
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                           2.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар П.Ганзориг   99095014
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, СБД, 1-р хороо, Олимпийн гудамж-16, Реженси Резиденс байр, 202 тоот

П.Ганзориг

П.Ганзориг