Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ИТГЭЛТ МИЛЛИОН ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/203
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №86 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2010.03.24
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011219086
6 Компанийн регистрийн дугаар 5362938
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.3ээл                                 
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Дүгэр   99114024
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 3-р хороо, Пийс таувэр, 7-р давхар, 704 тоот.                                             .

Д.Дүгэр

Д.Дүгэр