Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ЖЭЙ ЭЙ ЭС ЭМ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/198
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №53 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2010.02.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9019026112
6 Компанийн регистрийн дугаар 5154154
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ц.Батзаяа 95041844
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 6-р хороо, Нэгдсэн үндэсний гудамж, 44-р байр, 401 тоот

Ц.Батзаяа

Ц.Батзаяа