Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "БАЯН АГУЛА ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/195
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №48 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2010.02.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011213037
6 Компанийн регистрийн дугаар 5336511
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г. Мөнгөнцэцэг   99271010
9 Компанийн  хаяг байршил   УБ хот, ЧД, "р хороо, 2-р 40 мянгат 10-52 тоот

Г. Мөнгөнцэцэг

Г. Мөнгөнцэцэг