Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "МОНГОЛ ФАКТОРИНГ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/189
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №245 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.11.23
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9019040010
6 Компанийн регистрийн дугаар 5227038
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                                2.Факторинг                                                    3.Төлбөрийн баталгаа гаргах
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Е. Ю Дёрова   99101317
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 5-р хороолол, 5-р хороо, Үндсэн хуулийн гудамж, Монгол даатгал компанийн байр, 301 тоот. 

Е. Ю Дёрова

Е. Ю Дёрова