Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ДЭВЖИХ НЭХИЙ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/178
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар Ө
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.06.25
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 911009103
6 Компанийн регистрийн дугаар 4252691
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                  2.Итгэлцэл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Ган-Очир 99056951
9 Компанийн  хаяг байршил ДАА, Дархан сум, 14-р баг Нэхий хотхон,  2-р байр

Г.Ган-Очир

Г.Ган-Очир

1/178-01 Салбар-01 “ДЭВЖИХ НЭХИЙ ББСБ” ХХК УБ, БГД, 9-р хороо, нэхий плаза-ийн байр