Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "БАТЖИННЭГДЭХ ҮРС ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/175
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №122 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.05.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011031050
6 Компанийн регистрийн дугаар 5081785
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Я.Ягаанцэцэг   99099111
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 2-р хороо, Төмөрчний гудамж, 4-4. 

Я.Ягаанцэцэг

Я.Ягаанцэцэг

1/175-01 Салбар-01 “БАТЖИННЭГДЭХ ББСБ” ХХК УБ, ЧД, 1-р хороо, 1-40000, 8-р байр, 1 тоот