Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "МЭЖИК ГРАНД ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/166
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №111 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.05.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 611002122
6 Компанийн регистрийн дугаар 3308057
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар    
9 Компанийн  хаяг байршил ДОА, Замын-Үүд сум, 1-р баг, 2-р хэсэг, төв талбайд өөрийн байранд

-

-