Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ЖОНШИН ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/161
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №105 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.05.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011140002
6 Компанийн регистрийн дугаар 5199832
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар 1.Д.Болд   99110993
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 1-р хороо, "Цэцэг худалдааны төв"

1.Д.Болд

1.Д.Болд