Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "АРВИЖИХГҮҮР ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/156
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №100 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.05.06.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011176002
6 Компанийн регистрийн дугаар 5271029
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Цэнгэл   96687388
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 2-р хороо, Төмөрчний гудамж, Өлзий төвийн 8б тоот

Н.Цэнгэл

Н.Цэнгэл