Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "УЯНГА ЖИ ЭС ЭС ББСБ" ХХК
"ЖИСАСА ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/144
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №88 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.05.06.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 26/5016
6 Компанийн регистрийн дугаар 2854465
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл             2.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар З.ЭнхАмгалан   99234369
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 3-р хороо, Хадгаламж банкны дэргэд 15-р байрны 2 тоот өргөтгөл.

З.Энх-Амгалан

З.Энх-Амгалан

1/144-01 Салбар-01 "УЯНГА ЖИ ЭС ЭС ББСБ" ХХК УБ, ЧД, 1-р хороо, 22-р байр, 13 тоот өргөтгөл.
1/144-02 Салбар-02 "УЯНГА ЖИ ЭС ЭС ББСБ" ХХК УБ, ЧД, 2-р хороо, Төмөрчний гудамж, 6-р байр, 1-7 тоот.