Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "МӨНХ МАНДАХ БАЯН ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/143
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №87 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.05.06.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011193020
6 Компанийн регистрийн дугаар 5298148
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Нандинцэцэг   99031812
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 2-р хороо, төмөрчний гудамж 14-р павилон

Г.Нандинцэцэг

Г.Нандинцэцэг