Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ИЙСТ ИЙГЛ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/141
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №85 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.05.06.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011186080
6 Компанийн регистрийн дугаар 5297826
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1.Гадаад валютын арилжаа

2.Зээл

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар А.Түвшинжаргал    99119454
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 1-р хороо, 1-р 40 мянгат, 8-р байр, 2 тоот. 

Амар овогтой Түвшинжаргал

Амар овогтой Түвшинжаргал