Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "БАРУУН УРТ ХӨГЖИЛ"ББСБ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/116
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №178 тогтоол /1/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.11.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1215001001
6 Компанийн регистрийн дугаар 2742535
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Л.Туяа   99519003
9 Компанийн  хаяг байршил Сүхбаатар аймаг. Баруун-Урт сум, 7-р баг, Дээж мөрөн ХХК байр

Л.Туяа

Л.Туяа