Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ДАРХАН ЦАЛАМ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/96
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №147тогтоол /1/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.10.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1911004543
6 Компанийн регистрийн дугаар 2682486
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Пүрэвсүрэн   99858505
9 Компанийн  хаяг байршил Дархан -Уул аймаг. Дархан сум 16- р хороо, Дархан мяндас ХХК-ний байр

Б.Пүрэвсүрэн

Б.Пүрэвсүрэн