Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "НЬЮФОНД ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/87
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №147 тогтоол /2/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.10.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001080
6 Компанийн регистрийн дугаар 2865386
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1.Зээл                                                             2.Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөх                 3.Итгэлцэл

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ё.Мөнгөнчимэг   99111130
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 5-р хороо, Цэргийн оёдлын үйлдвэрийн өргөтгөл, 

Ё.Мөнгөнчимэг

Ё.Мөнгөнчимэг