Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ТРАНС ТРЕЙД БИ БИ ЭС БИ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/72
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №147 тогтоол /2/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.10.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9915001095
6 Компанийн регистрийн дугаар 2695448
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.3ээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар П.Энхцэцэг   99083663 319696
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, СБД, 2-р хороо, Нарны зам-15, "ЭТМС концерн"ХХК-ийн байр

П.Энхцэцэг

П.Энхцэцэг