Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ХӨГЖИЛ БАДРАХ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/68
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №130 тогтоол /2/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.09.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1711001025
6 Компанийн регистрийн дугаар 4122348
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                  
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Гантулга   96652988
9 Компанийн  хаяг байршил Хөвсгөл аймаг, Тариалан сум, 7-р баг. 

Б.Гантулга

Б.Гантулга