Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "БОЛДГАН"ББСБ "Технофонд"ББСБ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/67
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №130 тогтоол /3/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.09.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001069
6 Компанийн регистрийн дугаар 2822598
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                 
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар О.Эрдэнэцэцэг   99007170
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ХУД, 15-р хороо, Хүннү-2222, Их монгол улс гудамж, 101-118 байр 8А тоот                             

О.Эрдэнэцэцэг

О.Эрдэнэцэцэг