Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "МӨНГӨН ГҮҮР ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/54
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №130 тогтоол /1/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.09.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001073
6 Компанийн регистрийн дугаар 2769859
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Цахим төлбөр, тооцоо, мөнгөн гуйвуулга                                                            2.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Ариунболд   91910788
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот. БЗД ,3-р хороо, Токиогийн гудамж, 46-р  байр. 01 тоот 

Б.Ариунболд

Б.Ариунболд

УБ хот. БЗД ,3-р хороо, Токиогийн гудамж, 46-р байр. 01 тоот