Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "ХЭТИЙН ЗАЯАТАЙ ХАН-УУЛ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/296
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №100 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.02.12.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002086
6 Компанийн регистрийн дугаар 5898528
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Я.Пүрэвгарьд 99193290
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ХУД, 6-р хороо, Нэг цэгийн үйлчилгээний төв байрны иргэний танхим

Я.Пүрэвгарьд

Я.Пүрэвгарьд

УБ, ХУД 6-р хороо, Нэг цэгийн үйлчилгээний төв байрны иргэний танхим