Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "ШИЛЭН ДАНС"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/290
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №59 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.01.21
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002092
6 Компанийн регистрийн дугаар 5899664
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Хангай 99082380
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ХУД, 1-р хороо, Нэг цэгийн үйлчилгээний байранд

Г.Хангай

Г.Хангай

УБ, ХУД 1-р хороо, Нэг цэгийн үйлчилгээний байранд