Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "УНДРАХ АКТИВ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/276
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №453 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.12.10.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002025
6 Компанийн регистрийн дугаар 5873517
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Чулуунцэцэг 89240667
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 7-р хороо, Баянхошууны 40 дүгээр гудамжны 20А тоот.

Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа

Д.Чулуунцэцэг

Д.Чулуунцэцэг

УБ, СХД 7-р хороо, Баянхошуу 40-20 тоот