Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "БИЧИЛ БИЗНЕС БИЧИЛ-12"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/270
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №426 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.11.19.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002041
6 Компанийн регистрийн дугаар 5881951
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Болормаа 99165465, 91165465
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БГД, 12-р хороо, 16-р байр, 11 тоот 

Б.Болормаа

Б.Болормаа

УБ хот, БГД, 12-р хороо, 16-р байр, 11 тоот